strona główna kontakt
Prawdopodobnie masz nieaktualną wersję Flash Player. Pobierz nową wersję. Jeśli masz aktualną wersję Flash Player, to być może masz wyłączoną obsługę skryptów JavaScript.

Parlamentarzyści

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

ROZPONDEK Halina

Poseł na Sejm RP. Członek Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Pracuje w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której jest wiceprzewodniczącą oraz w Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Pracuje również w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Była przewodniczącą podkomisji, która prowadziła prace legislacyjne dotyczące parytetu płci na listach wyborczych, (będą obowiązywały już w najbliższych wyborach parlamentarnych). Ponadto pracuje w licznych Podkomisjach Nadzwyczajnych.

Posłanka utrzymuje aktywne kontakty z samorządowcami Ziemi Częstochowskiej, sołtysami, radnymi, burmistrzami, i wójtami. Wspomaga ich działania w rozwiązywaniu problemów związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi, prowadzonymi inwestycjami gminnymi, pozyskaniem unijnych funduszy, bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną zdrowia mieszkańców, a także zwykłych, spraw np. uciążliwych dziur w drogach i chodnikach.

strona www

 

 

LESZCZYNA Izabela

Poseł na Sejm RP. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Pełnomocnik Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Do jej obowiązków należy miedzy innymi identyfikacja ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowanie problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych czy zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej. Do momentu objęcia stanowiska sekretarza stanu była członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Izabela Leszczyna urodziła się w 1962 roku w Częstochowie. Tutaj ukończyła „Sienkiewicza” - najstarsze liceum w mieście. Na studia wyjechała do Krakowa, gdzie uzyskała tytuł magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła liczne studia podyplomowe, w tym filozofię i etykę, zarządzanie jakością w organizacjach oraz audyt wewnętrzny i kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych. 


strona www


Kalendarz

Sonda

Opinie

czytaj więcej

Licznik odwiedzin

  » wszystkich: 503212   » w tym roku: 40374   » w tym miesiącu: 672   » dzisiaj : 108   » w ciągu godziny: 8   » goście online: 2